Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Lekcja Enter

  Załącznik. Informacje na temat projektu

 

Szkolenia kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zgłoszenia szkoły  i nauczycieli dokonuje członek kadry kierowniczej szkoły. Liczba zgłoszonych uczestników zależy  od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli, musi ich być co najmniej:

 • 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej  niż 10 nauczycieli;
 • 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10  do 20 nauczycieli;
 • 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej  20 nauczycieli.

Szkoła może zgłosić większą liczbę niż określona powyżej minimalna liczba, zgodnie z własnymi potrzebami. 

 

Procedura zapisywania uczestników do projektu grantowego Opolskie z TIK polega na zgłoszeniu się  do nas przedstawiciela szkoły i podpisaniu z nami porozumienia. Na tej podstawie rejestrujemy  na platformie projektu „Lekcja:Enter” szkołę i członka kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach. Osoba ta uzyskuje uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli  ze swojej szkoły. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej:

 • zgłoszenie do projektu poprzez platformę;
 • wypełnienie pretestu - wstępnego testu kompetencji cyfrowych, na podstawie którego uczestnik będzie zakwalifikowany do grupy podstawowej lub zaawansowanej;
 • udział w szkoleniu (32 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 8 godzin on-line, a w przypadku nauczycieli informatyki 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 godzin on-line);
 • wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia;
 • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych;
 • uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych  przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;
 • przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy);
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;
 • odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN, wydanego  przez naszą akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST, która będzie organizatorem szkolenia.

 

Szkolenia będą się odbywać w grupach 10-12-osobowych (w wyjątkowych sytuacjach 8-10 i 13–15 osób). Jeżeli w szkole znajdzie się cała grupa szkoleniowa, zajęcia odbywać się będą na miejscu w szkole. W przypadku niewystarczającej liczby nauczycieli z danej szkoły, nauczyciele będą przyłączeni do grup w innych pobliskich szkołach, tak by miejsce szkolenia nie było odległe od miejsca pracy/zamieszkania uczestników. Nauczyciele będą podzieleni na grupy uwzględniające poziom zaawansowania określony wynikiem pretestu, etapem edukacyjnym, na którym pracują oraz grupa przedmiotową. Grupy przedmiotowe obejmują:  •edukację wczesnoszkolną;

 • przedmioty humanistyczne klasy IV – VIII;
 • przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV – VIII;
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;
 • przedmioty artystyczne – klasy IV – VIII;
 • przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
 • informatyka – klasy IV – VIII;
 • informatyka – szkoły ponadpodstawowe.

 

Przyporządkowania danych zajęć edukacyjnych do danej grupy  przedmiotowej określa tabela na stronie www.potest.pl/lekcjaenter.

Ważne, aby w miarę możliwości, zapewnić udział przedstawicieli wszystkich grup przedmiotowych  z danej szkoły.

 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także  na urządzeniach mobilnych;
 • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
 • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
 • zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;
 • nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach; • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

plakat opolskie TIK

Utworzono dnia 25.03.2021, 10:16

korzyści z udziału w projekcie

Utworzono dnia 25.03.2021, 10:16

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider