Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Regulamin stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku

Utworzono dnia 31.05.2022

Załącznik do Zarządzenia NR 44/2021/2022

z dnia 6 maja 2022r

Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

 

Regulamin stołówki szkolnej

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,

b) Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Zespole Szkół.

 1. Należność za korzystanie z wyżywienia dokonuje się nie później niż do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 2. Opłatę z tytułu korzystania z wyżywienia dokonuje się na konto bankowe Zespołu Szkół w Prudniku  BS Prudnik 77 8905 0000 2001 0022 8244 0003
 3. Kwota wpłaty/przelewu na konto bankowe Zespołu Szkół w Prudniku musi być zgodna z informacją podaną przez intendenta. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka, klasę, szkołę oraz miesiąc i rok którego dotyczy wpłata. Za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto bankowe.
 4. Nieterminowe uiszczenie opłaty będzie się wiązało się z naliczeniem ustawowych odsetek.
 5. W przypadku braku dokonania opłat za obiad uczeń automatycznie zostaje skreślony z listy obiadowej na następny miesiąc.
 6. Dzienna stawka za obiad wynosi:

a) 7,00 zł dla uczniów,

b) 9,14 zł dla pracowników pedagogicznych.

 1. Nieobecność dziecka na obiadach (choroba, wycieczka szkolna, sanatorium itp.) należy zgłosić najpóźniej w pierwszym dniu  nieobecności – osobiście lub telefonicznie (tel. 77 4068925) u intendenta do godz. 8.00.
 2. W związku z w/w nieobecnością dziecka na obiadach będą dokonywane odpisy za każdy dzień nieobecności.
 3. Nie zgłoszenie faktu nieobecności będzie wiązało się z zapłatą całej należnej kwoty za dany miesiąc.
 4. Jeżeli osoba korzystająca z obiadów rezygnuje z nich od następnego miesiąca, jest zobowiązana zgłosić to do 10 dnia miesiąca w którym korzysta z obiadów.
 5. Posiłki wydawane są w systemie pięciozmianowym:
 • 11.30 – 11.45 – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
 • 12.00 – 12.15 – uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej
 • 12.30 – 12.45 – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
 • 13.00 – 13.15 – uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej
 • 13.30 – 13.40 – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

 

 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.

 Wyjątek dotyczy uczniów mających obiady refundowane przez OPS - jeśli uczeń jest nieobecny, to  rodzic ma obowiązek odebrać posiłek ze stołówki szkolnej.

 1. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek i tornistrów przed stołówką.
 2. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze spożywaniem posiłków.
 3.  Uczniowie na stołówkę szkolną wchodzą ze związanymi włosami.
 4. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka .
 5. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce lub zachowywać się w jakiś inny niestosowny sposób.
 7. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 8. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 9. W przypadku złego zachowania ucznia na jadalni intendent  może skreślić ucznia z listy stołujących się.
 10. Przed stołówką na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.                                                                        

 

§2

 

Organizacja stołówki szkolnej w czasie COVID-19

 

1.Spożywanie posiłków odbywa się  w tych samych grupach z zachowaniem dystansu.

2. Posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę.

3. Po każdej grupie  następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł, a stołówka jest wietrzona.

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed wejściem na stołówkę szkolną należy zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 

 

 Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022r.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 72

W poprzednim tygodniu: 280

W tym miesiącu: 202

W poprzednim miesiącu: 1280

Wszystkich: 59123

slider

slider

Slider