Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Zadanie 3 - debata

Debata poświęcona była bezpiecznym zakupom i zaciąganiu zobowiązań finansowych a znajomości praw konsumenckich oraz podejmowaniu pracy zarobkowej przez młodych ludzi i możliwości inwestowania środków finansowych. Przygotowanie debaty przez drużynę uczniów rozpoczęła burza mózgów dotycząca wyboru tematu debaty, opracowaniu scenariusza i planu spotkań, podczas których wnikliwie analizowano wszystkie niezbędne elementy tego zadania. Pojawiające się pomysły były rozważane pod względem rzeczowości, potrzeb uczniów a także atrakcyjności przekazu i praktycznego znaczenia dla odbiorców. Lider Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej koordynował prace zespołu i angażował wszystkich członków do wykonania zaplanowanych prac. Wszystkie spotkania Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej oraz zadania związane z realizacją projektu "Złote Szkoły NBP" odbywały się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy MS Teams, na którym zostały założone zespoły do realizacji tych zadań.

Debata rozpoczęła się od przywitania i przedstawienia eksperta oraz przywitania uczestników przez lidera Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Następnie Pani mecenas Zwojewska przedstawiła uczniom zasady bezpiecznych zakupów w Internecie, wskazała kim jest konsument i jakie ma prawa, z których korzysta w życiu codziennym, wyjaśniła również jak można reklamować produkt z tytułu rękojmi, gwarancji, omówiła również kwestię zawierania zobowiązań finansowych przez internet.

W związku z podjętym tematem pojawiło się pięć kluczowych pytań kierowanych przez naszych uczniów do eksperta:

Od kiedy możemy zawierać umowy za pośrednictwem środków komunikacji masowej?

Czy osoby niepełnoletnie mogą zawierać zobowiązania finansowe przez internet ?

Czy możemy brać udział w aukcjach internetowych?

Co w przypadku, gdy zwróciliśmy zakupiony towar przez internet i nie otrzymaliśmy pieniędzy?

Gdzie szukać pomocy w przypadku naruszenia praw konsumenta?

Dzięki dokładnym wyjaśnieniom udzielanym przez eksperta nasi uczniowie dowiedzieli się, że zawieranie umów kupna-sprzedaży przez dzieci poniżej 13 roku życia formalnie jest nieważne. Pomiędzy 13 a 18 rokiem życia nieletni mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych tzn., że na zakup drogich towarów musza mieć pozwolenie prawnego opiekuna. Co do zaciągania zobowiązań finansowych przez internet, przez nieletnich, okazało się to też niemożliwe, ponieważ aby zaciągnąć zobowiązanie trzeba mieć ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych. Bardzo dużo uczniów było zainteresowanych odpowiedzią na pytanie co do udziału w aukcjach internetowych. Jak się okazuje nieletni mogą brać w nich udział, ale tylko jeśli aukcja dotyczy przedmiotu na niewielką kwotę. Sprzedający ma prawo domagać się od nas zaoferowanej podczas licytacji kwoty, dlatego też muszą odpowiedzialnie licytować przedmiot. Uczniowie dowiedzieli się też, że jeżeli sprzedawca nie przesłał nam kupionego towaru jako konsumenci możemy odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy. Brak reakcji ze strony sprzedawcy daje nam podstawę do wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Uczniowie dopytywali również czy omówione prawa konsumenta mają zastosowanie przy zakupach z zagranicznych stron internetowych oraz na aukcjach zagranicznych. Takie wątpliwości uczniów również zostały rozwiane. Nasz ekspert udzielił nam też konkretnych informacji, gdzie możemy szukać pomocy, kiedy nasze prawa konsumenckie zostaną naruszone:

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

- Inspekcja Handlowa

- Federacja Konsumentów

- Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

-Europejskie Centrum Konsumenckie, w przypadku praw konsumenta w krajach Unii Europejskiej.

Drugie spotkanie to debata „za” i „przeciw”. Uczniowie wymieniali się argumentami na temat: Czy młodzież powinna pracować? I w co inwestować zarobione pieniądze? Temat wzbudził wiele kontrowersji i wielu uczniów włączyło się do rozmowy. Wskazywali pozytywne aspekty zarobkowania w młodym wieku np. niezależność finansowa, poczucie odpowiedzialności, kształtowanie charakteru, opanowanie umiejętności radzenia sobie z presją i obowiązkami, odporność na krytykę lub pomoc w rodzinie. Jednakże uczniowie w bardzo odpowiedzialny sposób wskazywali również negatywne strony np. ograniczenie czasu na zawieranie poprawnych relacji z rówieśnikami, izolacja, brak czasu na realizowanie swoich pasji i zainteresowań, niepotrzebny stres, natłok obowiązków, utrata dzieciństwa czy zbyt wczesne wejście w życie dorosłe. Dyskusja była ożywiona a argumenty bardzo trafne np. niezależność finansowa pozwala na realizowanie własnych pasji. Pojawiły się pomysły jaki rodzaj pracy mogą podjąć osoby poniżej 16 roku życia. Odpowiedzi uczniów były bardzo różne np. roznoszenie ulotek czy wyprowadzanie psa. Pojawiły się również odpowiedzi, które wykorzystują bardzo duże możliwości internetu np. “na portalach społecznościowych można sprzedawać swoje rękodzieło, obrazy, szkice, rysunki”, “wykorzystać media społecznościowe do udzielania np. korepetycji" czy “wykorzystywać dostępne aplikacje do sprzedawania nieużywanych ubrań lub przedmiotów - zarabiamy i jednocześnie dbamy o środowisko, bo te rzeczy nie trafiają na wysypiska śmieci”. Pojawiły się również odpowiedzi, że młodzi ludzie mogą grać w reklamach, oczywiście za zgodą rodzica czy prowadzić blog dzieląc się swoją pasją z innymi. Bardzo chętnie przedstawiali swoje pomysły na inwestowanie zarobionych pieniędzy np. w nieruchomości czy kruszec lub walutę jednak największy wydźwięk był inwestycji w swoją przyszłość, własne umiejętności oraz kompetencje, które nie znikną wraz z krachem na giełdzie lub niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi. Pozytywnym aspektem debaty było to, że wielu uczniów naszej szkoły już teraz myśli o swojej przyszłości i ma pomysł na zarabianie własnych pieniędzy i inwestowanie ich w swój rozwój.

 

Na sam koniec spotkania nasz ekspert jeszcze raz włączył się do debaty i udzielił młodzieży cennych wskazówek, co do aspektów prawnych związanych z podejmowaniem pracy przez osoby nieletnie np. czas pracy osób młodocianych i ich prawa u pracodawcy. Pamiętając, że część uczniów będzie podejmować kształcenie w szkołach branżowych, informacje te były dla nich niezwykle cenne.

Bardzo dobrym podsumowaniem spotkania był wpis p.Agaty Zwojewskiej na jej profilu FB 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider