Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Kalendarz Roku szkolnego 2022/2023 i terminy zebrań z rodzicami

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

 1.  

Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

do 21 grudnia 2022 r.

 1.  

Spotkanie opłatkowe

22 grudnia 2022 r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

 1.  

Egzaminy próbne ósmoklasisty

7-8-9 lutego 2023 r.

 1.  

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania.

do 30 stycznia 2023 r.

 1.  

Ferie zimowe

13-26 lutego 2023 r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023 r.

 1.  

Egzamin ósmoklasisty.

W terminie głównym:

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

 

23-24-25 maja 2023 r.

 

 

 

 

13-14-15 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

3 lipca 2023 r.

6 lipca 2023 r.

 1.  

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy są obowiązani do wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

do 19 maja 2023 r. (piątek)
   

 1.  

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy są obowiązani do

wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania w pełnym brzmieniu

do 16 czerwca 2026 r. (piątek)

 1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

 1.  

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
w roku szkolnym 2022/2023

 

 1.  

1. Spotkanie z wychowawcami:

I. Wybór rad oddziałowych (podanie terminu zebrania rady rodziców)

II. Przedstawienie WO, PSO, kryteriów ocen zachowania, harmonogramu wywiadówek, planów wychowawczych, warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

15.09.2022 r. kl. I-VIII
(czwartek)

 1.  

Spotkanie z wychowawcami: omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej

16.11.2022 r. kl. I-III
(środa)

17.11. 2022 r. kl. IV-VIII

 1.  
 1.  

Spotkanie z wychowawcami: podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i klasy w I półroczu

01.02.2023 r. kl. I-III


 • 02.02.2023 r. kl. IV-VIII
 •  
 1.  

Spotkanie z wychowawcami:

I. Zapoznanie z procedurą przebiegu EÓ

II. Konsultacje

20.04.2023 r. (czwartek)

Kl. VIII

Kl. I-VII

 

 1.  

Spotkanie z wychowawcami:

I. Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów

II. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

24.05. 2023 r. kl. I-III


 • 25.05.2023 r. kl. IV-VIII (czwartek)

 

 

 

 

                   

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

slider

slider

Slider