Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Klauzula informacyjna - obiekt monitorowany

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych :

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół w Prudniku ul. Dąbrowskiego 2 48-200 Prudnik reprezentowany przez Dyrektora.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu e-mail : rodo@oswiata-prudnik.pl lub osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Prudniku, ochrony mienia na terenie placówki oraz w najbliższym otoczeniu placówki (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO oraz art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  4. Obraz z monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez 31 dni od dnia nagrania, a w sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.

  5. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tyko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.

  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do : dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider