Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Kalendarz Roku szkolnego 2023/2024 i terminy zebrań z rodzicami

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 1.  

Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

do 22 grudnia 2023 r.

 1.  

Spotkanie opłatkowe

22 grudnia 2023 r.

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023 r.

 1.  

Egzaminy próbne ósmoklasisty

6-7-8 lutego 2024 r.

 1.  

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania.

do 29 stycznia 2024 r.

 1.  

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2024 r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-2 kwietnia 2024 r.

 1.  

Egzamin ósmoklasisty.

W terminie głównym:

1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

 

14-15-16 maja 2024 r.

 

 

 

 

10-11-12 czerwca 2024 r.

 

 

 

 

 

3 lipca 2024 r.

do 3 lipca 2024 r.

3 lipca 2024 r.

 1.  

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy są obowiązani do wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

do 17 maja 2024 r. (piątek)
   

 1.  

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy są obowiązani do

wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania w pełnym brzmieniu

do 14 czerwca 2024 r. (piątek)

 1.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 1.  

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
w roku szkolnym 2023/2024

 

 1.  

1. Spotkanie z wychowawcami:

I. Wybór rad oddziałowych (podanie terminu zebrania rady rodziców)

II. Przedstawienie WO, PSO, kryteriów ocen zachowania, harmonogramu wywiadówek, planów wychowawczych, warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

21.09.2023 r. kl. I-VIII
(czwartek)

 1.  

Spotkanie z wychowawcami: omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej

15.11.2023 r. kl. I-III
(środa)

16.11. 2023 r. kl. IV-VIII (czwartek)

 1.  

Spotkanie z wychowawcami: podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i klasy w I półroczu

07.02.2024 r. kl. I-III (środa)

08.02.2024 r. kl. IV-VIII (czwartek)

 1.  

Spotkanie z wychowawcami:

I. Zapoznanie z procedurą przebiegu EÓ

II. Konsultacje

11.04.2024 r. (czwartek)

Kl. VIII

Kl. I-VII

 1.  

Spotkanie z wychowawcami:

I. Omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów

II. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

22.05. 2024 r. kl. I-III (środa)

23.05.2024 r. kl. IV-VIII (czwartek)

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider